Dutch Translation of Finding God Within

Wat is  Prison Contemplative Fellowship (contemplatieve gemeenschap in detentie)?

Prison Contemplative Fellowship (PCF) is een vereniging van vrijwilligers, gevangenisaalmoezeniers en ex-gedetineerden die centering prayer, een vorm van stil gebed, beoefenen. Deze gebedspraktijk was zeer gebruikelijk in de vroege kerkgemeenschap maar geraakte daarna voor lange tijd op de achtergrond. In onze tijd wordt centering prayer opnieuw gezien als een gebedsvorm die persoonlijke transformatie bevordert.

We ondersteunen personen en groepen die dit gebed in de gevangenis willen beoefenen en leveren daartoe documentatie. Het is daarbij niet van belang welke denominatie of religieuze voorkeur men heeft.

Boeken uitgegeven door Prison Contemplative Fellowship

In God binnenin. Mediteren in de gevangenis vertelt Ray Leonardini over de buitengewone kracht die uitgaat van het contemplatieve gebed en de transformerende kracht ervan in het leven van gedetineerden.

In het (originele) Engelstalige boek Finding God WithinContemplative Prayer for Prisoners biedt Leonardini daarnaast ook inzichtelijke analyses van bijbelteksten die de kracht laten zien van gebed, geloof en overgave om verslaving, stress en wanhoop te verlichten.

Toxische schaamte en contemplatief gebed kwam tot stand na jaren van beoefenen van contemplatief gebed binnen en buiten de gevangenismuren. Ray Leonardini beschrijft de doordringende en destructieve realiteit van toxische (giftige) schaamte en manieren om daarmee om te gaan. De beoefening van contemplatief gebed kan een opmerkelijke transformatie en nieuw gevonden persoonlijke vrijheid mogelijk maken. Het boek is gebaseerd op werkelijke verhalen en inzichten van mensen die lijden onder deze toxische schaamte.

De PDF-versie van deze boeken kunnen hier gevonden worden:

Documentaire en korte films door Prison Contemplative Fellowship

Holding Still, Centering Prayer and the SpiritualJourney

Naast diverse publicaties heeft PCF recent ook Holding Still, Centering Prayer and the Spiritual Journey geproduceerd: een meeslepende, openhartige en inzichtelijke korte documentaire film over het beoefenen van centering prayer in de gevangenis van Folsom (Californië). De film brengt een diverse groep mannen in beeld. Ze spreken vrijuit over hun jarenlang beoefenen van centering prayer tijdens hun verblijf in de gevangenis van Folsom. Het doel van de film is om gevangenen rechtstreeks te laten spreken met andere gevangenen verspreid over het hele land. Ze delen hun unieke verhalen en diepe wijsheid over de kracht van centering prayer bij het helen van trauma’s en het aanpakken van diepe gevoelens van toxische schaamte.

Samen met de documentaire ontwikkelde PCF korte begeleidende films met individuele interviews met de mannen in de documentaire, evenals een cursus voor personen en organisaties die centering prayer faciliteren in gevangenissen.

PCF werkt momenteel aan de Nederlandse ondertiteling van de twee korte begeleidende films What Happens in Centering Prayer (Wat gebeurt er in centering prayer) en Our Honest Notions of God (Onze eerlijke noties van God). Zodra deze beschikbaar zijn, zullen we een link naar deze films weergeven.